HAKKIMIZDA


Kazakistan Cumhuriyeti’nin yatırımlar ve kalkınma bakanlığı; aşağıdakileri yöneten Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet organıdır:

 • Endüstri ve sanaî yenilikçi gelişme, ülkenin bilimsel ve teknik gelişmesi, yerli menşenin geliştirilmesi, madencilik ve metalürji kompleksi, makine yapımı, kimya, eczacılık, tıp sanayisi, hafif, ahşap işleme ve mobilya sanayisi, inşaat sanayisi ve inşaat malzemelerinin üretimi;
 • Makine ve donanım güvenliği, sektör yönüne göre kimyasal ürün güvenliği;
 • Devlet yatırım politikası ve yatırım destek politikası, olumlu yatırım ikliminin oluşturulması;
 • Özel ekonomik bölgelerin, ihracat kontrolünün oluşturulması, işlemesi ve kaldırılması;
 • Ölçme birliğinin sağlanması ve teknik düzenlenmesi;
 • Karbonhidrat dışında mineral kaynaklar;
 • Devlet tarafında jeolojik araştırma, hammadde ve maden bazının yeniden istihsali, yeraltı kaynaklarının rasyonel ve kompleksli olarak kullanılması, uran ve kömür dışında sert yer altı kaynakları, yeraltı sular ve terapötik çamur konusunda yer altı kaynaklarını kullanılmasının devlet tarafından yönetilmesi;
 • Enerji tasarrufu ve enerji etkililiğinin arttırılması, turizm, devlet tarafından yatırıma destek politikasının gerçekleştirilmesi;
 • Demiryolu, kara taşıtı, dahili deniz taşıtları, ticari gemicilik, Kazakistan Cumhuriyeti’nin hava sahasının kullanılması, sivil ve deneyimsel havacılık faaliyeti, kara yolları alanında;
 • Sanaî güvenlik;
 • iletişim, “elektronik hükümetin” bilgilendirilmesi, haberleşme;
 • uzayla ilgili faaliyet


“Kazakistan Cumhuriyeti’nin yatırımlar ve kalkınma bakanlığının yatırımlar komitesi” kamu kuruluşu düzenleyici, gerçekleştirici ve kontrol edici işlevleri yerine getirir, ve devlet yatırım politikası, yatırımlara destek politikası, olumlu yatırım ikliminin oluşturulması, özel ekonomik bölgelerin oluşturulması, faaliyet göstermesi ve kaldırılması konusunda bakanlığın stratejik işlevlerine katılır.


Web-site operatörü olarak KC Yatırım ve Kalkınma Bakanlığının “İhracat ve yatırımda “KAZNEX INVEST” Milli Acenteliği” A.Ş. bulunmaktadır.

Yatırım ve Kalkınma Bakanlığına bağlı “Ulusal Yatırım ve İhracat Ajansı “KAZNEX İNVEST””; ekonominin öncelikli sektörlerine doğrudan yabancı yatırım çekerek
ve işlenmiş Kazak ihracatının geliştirilmesi ve desteklenmesi için en uygun koşulları oluşturarak ulusal ekonominin çeşitlendirilmesini teşvik etmek için tasarlanmış ulusal kalkınma kurumlarından biridir.


KAZNEX INVEST’in esas faaliyet yönleri:

 • ihracatı geliştirme;
 • ihracatı ilerletmek;
 • yabancı yatırımcıları aramak ve desteklemek;
 • yabancı yatırımcıların haklarını korumak;
 • Kazakistan’ın yatırım imajını ilerletmek;
 • Özel ekonomik bölgelerini geliştirmek.